ترشحات فیلتر شده حلزون

ترشحات فیلتر شده حلزون یا مخاط حلزون از غدد چندگانه برون ریز حلزون هلیکس آسپرسا استحصال مى شود. مواد موثره تشکیل دهنده اصلى مخاط حلزون موکوپروتئین ها، گلیکو پروتئین ها و گلیکوزآمینوگلیکان ها مى باشد که تاثیر مستقیم بر روى بافت همبند و پوششى انسان دارد. وجود آلانتوئین، گلیکولیک اسید، هیالورونیک اسید در ترشحات مخاط حلزون ایجاد الاستین و کلاژن در درمى پوست را سرعت مى بخشد که باعث ترمیم بافت هاى سلولى پوست مى شود. هم اکنون در دنیا از ترشحات فیلتر شده حلزون در تولید محصولات گوناگون در صنایع دارویى ، مراقبت پوستى و زخم درمانى استفاده مى شود

Snail Secretion Filtrate

Our Snail Secretion Filtrate is extracted using a patented process that takes our fully grown, handpicked snails through sanitary, disinfection and simulation stages. It is finally subjected to our final standardization and preservation process. The entire process is done fully automatically and without human interaction. No harms are done to the snails and they are sent back to our farms