فرصت های همکاری

برای همکاران صنایع مرتبط

با توجه به پیشرفت علم و رویکرد دانش بنیان در خود کفایی کشور، و همچنین با توجه به کاربرد متنوع حلزون و مخاط آن در صنایع مختلف، همانند دارویی، آرایشی و بهداشتی و دیگر مصارف صنعتی، از همکاران محترم در صنایع، شرکت های دارویی، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها،آزمایشگاه ها مختلف دعوت به همکاری جهت پیشبرد این امر می شود.

این شرکت آمادگی خود را جهت سرمایه گذاری، در اختیار گذاشتن فضای اداری و تولید، آزمایشگاه و نیرو های متخصص اعلام می دارد. خوشحال می شویم تا بتوانیم با هم در پیشرفت آینده کشور سهیم شویم.

برای علاقه مندان به پرورش حلزون

کشت و پرورش حلزون امری جدید در صنعت کشاورزی ایران محسوب می شود. ما به عنوان اولین پرورش دهنده رسمی کشور، علاقه مند به توسعه و گسترش فرهنگ تکثیر حلزون میان علاقه مندان به این موضوع می باشیم. امیدواریم با در اختیار گذاشتن و آموزش موضوعات زیر، بتوانیم قسمت کوچکی از مسئولیت مدنی خود را انجام داده باشیم:

  • توجیه اقتصادی کشت و پرورش حلزون
  • شرایط زیست محیطی و زیر بناهای مورد نیاز
  • رژیم غذایی و تامین خوراک اورگانیک حلزون
  • تامین حلزون های مینیاتور برای پرورش اولیه
  • شرایط نگهداری ایده آل حلزون ها
  • بسته بندی و فروش حلزون های بالغ
  • تضمین خرید حلزون برای استحصال مخاط آنها

فرصت های همکاری

برای علاقه مندان به پرورش حلزون / برای همکاران صنایع مرتبط