هرچند تیم ما کوچک است اما هرکدام پر از داستان های بزرگیم. تیمی متخصص، هم دل و جوان که هر کدام از یک سوی کشور در کنار هم جمع شدیم تا یک فلسفه و یک هدف را دنبال کنیم. ما به همراه هم در این چهار سال بزرگ شدیم و تجربه اندوختیم تا بتوانیم امروز یکی از تخصصی ترین، بهداشتی ترین و خالص ترین هدایای طبیعت را استحصال کنیم.  

آدرس کارخانه

گیلان، منطقه آزاد انزلی، بلوار فاتحی، شهرک صنعتی شماره ۲، میدان تلاش، خیابان سوم غربی، شرکت توسعه صنایع حلزون کاسپین

آدرس دفتر

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان کبکانیان، پلاک ۱۴، واحد ۴